Prime Time фитнес-жобасының негізгі ережелері

 

1. Жаттығуларға тиісті спорт киімі мен ауыстыратын спорт аяқ-киімі бар қатысушылар ғана жіберіледі.

 

2. Сырқаттанған немесе физикалық жүктемелерді шектеу мен ерекше тамақтану режимін талап ететін жағдайларда Қатысушы Ұйымдастырушыға және Жоба жаттықтырушыларына хабарлауға тиіс. 

 

3. Курс басталғанға дейін, Өзіңізде бұрыннан болған жарақаттың немесе аурудың асқынуына байланысты денсаулық жағдайыңыздың нашарлағаны үшін клуб жауапкершілік алмайды.

4. Ережелерді өрескел түрде бұзуға, кіріспе нұсқаулықтардың талаптары мен дәрігердің нұсқауларын сақтамауға байланысты денсаулыққа келтірілген зиян үшін клуб жауапкершілік алмайды.

 

5. PrimeTime жобасына қатысу үшін төленген ақшалай жарна 8 аптаға орын резерві болып табылады. Осы ақшалай жарна (толықтай немесе бөлініп) қайтарылмайды және кейінге қалдырылмайды.

6. «Дейін/кейін» фотоға түсіп есеп беру, тамақтану бойынша күн сайын есеп беру, оқу сапарына келу - Жобаға қатысудың міндетті шарттары болып табылады.

7. Жобаға қатысушыларға жарнамалық және коммерциялық қызмет көрсетуге тыйым салынады (киім шешетін бөлмелерде, спорт залында, Жоба чаттарында өнімдер мен қызметтерді және т.б. таратуға және жарнама жасауға тыйым салынады).

8. Жобаның жұмыс чаттарында балағат сөздер жазуға, жағымсыз ахуал жасауға, конкурс нәтижелеріне наразылығын білдіруге, басқа қатысушыларға, жаттықтырушылар мен жобаны ұйымдастырушыларға тіл тигізуге тыйым салынады. Жобаны жақсарту бойынша өз ұсыныстарыңызды Сіз жеке Жоба Үйлестірушісінің өзіне білдіре аласыз.

 

9. Осы ережелердің 6,7,8 т.т. бұзғаны үшін Қатысушы Жоба чатынан шығарылып тасталуы мүмкін. Қатысушы Ережелерді бірнеше рет бұзған жағдайда Жоба Ұйымдастырушысы қатысуы үшін төлеген ақшалай жарнасын қайтармай, оны жоба қатысушыларының тізімінен шығарып тастауға құқылы.

10. Финалдық дауыс беруге қатысатын үміткерлер «дейін/кейін» фотосуреттерін бағалау арқылы анықталатын болады. Негізгі өлшем - бұл дене сапасының көрінетін өзгеруі. Финалистерді іріктеуді жоба әкімшілігі жүзеге асырады. Финалға қатысушыларды іріктеуді Жоба Әкімшілігі жүргізеді.

Қатысушының келісімінсіз оның «дейін/кейін» фотосуреттері желіде орналастырылмайды және Қатысушы автоматты түрде жүлделер үшін күресуден шығарылады.

11. Финалдық дауыс беруге қатысуға рұқсат беретін негізгі шарт – бұл үміткердің жобаға белсенді қатысуы болып табылады, сондай-ақ әлеуметтік желілердегі (Instagram, VK, FB) өзінің парақшаларына фотосуреттері мен Жоба туралы посттар шығару, Жоба парақшаларына сілтемелер жасап көрсету, жобаның @primetime.russia @primetime.aktau, vk.com/primetimerussia ресми парақшаларындағы жазбаларға репосттар жасау.

 

Основные правила фитнес-проекта Prime Time

 

1. К тренировкам допускаются участницы только в сменной спортивной обуви, в соответствующей спортивной одежде.

2. При наличии заболеваний или состояний здоровья, связанных с ограничением физических нагрузок или требующих особого режима питания, Участница обязана уведомить об этом Организатора и тренеров Проекта. 

3. Клуб не несет ответственности за ухудшение Вашего здоровья, из-за обострения травмы или       хронического заболевания, имеющегося у Вас до начала курса.

4. Клуб не несет ответственности, если причиной нанесения вреда здоровью стало грубое нарушение Правил, не использование вводных инструктажей, нарушение врачебных рекомендации.

5. Денежный взнос за участие в проекте PrimeTime является резервом места за 8 недель. Возврату (полному или в какой-то его части) и отсрочке денежный взнос не подлежит.

 

6. Фотофиксация «до/после», ежедневное предоставление отчетов по питанию, посещение тренировок являются обязательными условиями участия в Проекте.

7. Рекламная и коммерческая деятельность Участниц на проекте запрещена (в раздевалках, в спортивном зале, в чатах Проекта запрещено распространять и рекламировать продукцию, услуги и т.д.).

8. В рабочих чатах проекта запрещено использование нецензурных слов, создание негативной атмосферы, выражение недовольства результатами конкурсов, не допускаются оскорбления в адрес других участниц, тренеров или организатора проекта. Свои пожелания по улучшению Проекта Вы можете выразить лично Организатору Проекта.

9. За нарушение пп 6,7,8 Участница может быть удалена из чата Проекта. При неоднократном нарушении Участницей правил Организатор проекта имеет право исключить ее из списка участниц проекта без возмещения денежного взноса за участие.

 

10. Претендентки на участие в финальном голосовании определяются путем оценки фотографий «до/после». Основным критерием является  видимое изменение качества тела. Отбор финалисток проводится Администрацией Проекта.

Отбор финалисток проводится Руководителем Проекта.

Без согласия Участницы ее фото «до/после» не размещаются в сети, в случае отказа участница автоматически исключается из борьбы за призы.

11. Обязательным условием допуска до финального голосования является активное участие претендентки в жизни проекта:

размещение на своих страницах в социальных сетях (Instagram, VK, FB) фотографий и постов о Проекте, указание ссылок на страницы Проекта, репосты записей с официальных страниц проекта: @primetime.russia @primetime.aktau, vk.com/primetimerussia.